Hizmet Sözleşmesi

Posted on

Hizmet Şartları

İnternet sitemizi kullandığınız takdirde hizmet şartlarımızı da kabul etmiş sayılırsınız. Alınan bilgiler üçüncü bir kişi ya da farklı bir kurum içerisine geçmesi söz konusu değildir. Her şey yasal çerçeveler içerisinde devam eder. Belirli paylaşım noktalarının otoriter yaptırımlar, mahkemeler, savcılıklarla alakalı olması gerekir. Sistem üzerinde kayıt olma sırasında alınan tüm bilgiler üst düzey veri hazneleri içerisinde muhafaza edilir. IP adresleri ve çerezler içerisinde gerekli noktalar belirlenir. Böylece riskli ya da sorun gerektiren bir durum meydana gelmez. Gerekli adımların her biri belirlenen yasalar çerçevesi içerisinde sağlanırken belgelerin gizliliği her zaman ön planda tutulur. Hizmet şartlarımızda her zaman gizlilik ön planda yer alır.

Kişisel Verileri İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel tarafından sisteme kayıt olurken paylaşılan bilgiler;

  • Müşterilerimiz için sunmaya ilk günden bu yana kadar sunmaya devam ettiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşme ve teknoloji için gereklerine uygun bir şekilde hazırlanarak, ürün ve hizmetleri yerine getirebilmek
  • Banka, sigorta gibi gerekli olan zorunlu alanlarda elektronik ödeme, sözleşme ya da kağıt ortamlarında işlemler için dayanak sayılabilecek tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek
  • Mevzuatlar için gerekli olan diğer otoritelerce ön görülmüş olan bilgileri saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uyabilmek
  • Kamu güvenlikleri ile alakalı olan durumlarda hukuki uyuşmazlık olması, talep edilmesi ya da mevzuat gereği savcılık, mahkeme ya da diğer ilgili kurumlara sunabilmek adına

6698 sayılı olarak yer alan KVKK ve ilgili olarak yer alan ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenir. Bu amaçlarla saklanırken en ufak bir risk ya da farklı bir durum söz konusu değildir. Gerekli bilgilerin saklanması için veri hazneleri yer alır.

Kişisel Verilerin Toplanış Şekli

Kişisel verilerinizin sistem üzerinde toplanış şekli;

  • Şirketimize ait olarak yer alan internet sitesi ve mobil uygulamalarda yer alan formlar sayesinde gerekli kişisel bilgilerin alınması, IP kayıtları, tarayıcı için toplanmış olan çerez verileri ile beraber gezinme süre ve detaylarının yer aldığı verilerin tamamı konum verileri şeklinde
  • Satış ve pazarlama departmanı içerisinde yer almaya devam eden çalışanlar, acenteler, bayiler gibi kanallar aracılığı ile sözlü ve yazılı elektronik ortam şeklinde
  • Şirketimiz ile bu noktada ticari ilişki kurmak adına iş için başvuru yapmak, tekliflerde bulunmak gibi sözlü yazılı elektronik ortam şeklinde
  • Farklı kanallar aracılığı ile elde edilen blog, web siteleri ya da sosyal medya gibi noktalardan sağlanır. Sosyal paylaşım gibi sitelerde paylaşımlara açık profil ile beraber verilerden işlenmesi ve toplanması yapılır.

Şirketimiz bünyesine iletilmiş olan talepler, gerekçeli olması ile beraber 30 gün içinde olumlu olumsuz olarak verilen yanıtını, yazılı ya da dijital ortamlardan gerçekleştirebilir. Taleplere uygun olarak yer alan işlemlerin ücretsiz sunulması esaslarımız arasındadır. Fakat işlemlerin bir maliyet gerektirmesi durumlarında Şirketimiz, ücret talebinde bulunma hakkının olmasını da saklı tutar. Gerekli olan bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu içerisinde yer alan 13. maddeye uygun olarak belirlenen bir tarife üzerinden gerekli hesaplaması yapılır.